V (LTH)

V-Sektionen grundades år 1964 som fjärde sektion vid Lunds tekniska högskola. Vi är en ideell förening som finns till för medlemmarna vid fyra av LTHs program: Väg- och vattenbyggnad, Lantmäteri, Brandingenjör samt Riskhantering.
V-ingenjören - skapelsens krona

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.