Tersen

Den tredje supen i snapsordningen. Sjung dess lov!
Ack, lilla tersen Bärsters En ters igen! Halvan så härligt gled Hej hopp för tersen Här är den! Klockan klämtar Låt dig fröjdas av en Ters Låt trean gå Påtäta-tersen Ren halvan slunkit ner Skogsblomma Tersen dröjer Tersen går Tersen innanför västen Tersen väntar Trolla med Tersen Visa i advent

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.