Smörgåsbord

Smörgåsbordet tog form under 1800-talets senare hälft, som en vidareutveckling av det så kallade brännvinsbordet, det vill säga bruket att på stående fot servera olika kalla rätter, ost, smör, bröd och brännvin före själva måltiden. Denna sedvänja är känd i någon form sedan 1500-talet, men fick spridning i de högre stånden under 1700-talet. Under 1800-talet tillfogades fler anrättningar, även småvarma rätter, och brännvinsbordet bytte efter hand namn till smörgåsbord.
Brännvinsflod Helan till smörgåsbordet Härlig sillsup Morgonstund har törst i mund Sill, öl och snaps Skålvisa Skönast av pärlor Smörgåsbordet Våra getter och våra bockar

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.