SjöLund

SjöLund – Sveriges äldsta navalakademiska förening – grundades 1964 av ett glatt sällskap i Kungliga Flottans reserv, tillika studenter vid Lunds Universitet.
FK:s paradmarsch SjöLund SjöLundar'n SjöLunds Paradmarsch No. 1 Sjölundensiskt nummer Till bords

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.