Seriöst

...som utmärkes av allvar, allvarsamhet, högtidlighet eller värdighet. Om (verk eller framställning inom) litteratur, konst eller musik som har en allvarlig syftning eller en djupare mening eller innebörd; motsatt: underhållande, underhållnings-.
Anita Arbetets söner Auld Lang Syne Barnatro Bereden väg för Herran Bevare Gud vår kung Björneborgarnas marsch Blott en dag Bär den högt, vår svenska fana Båklandets vackra Maja Den blomstertid nu kommer Den första gång... Der er et yndigt land Det strålar en stjärna Det var dans bort i vägen Din klara sol går åter opp Du gamla, du fria Där rosor aldrig dör Elvira Madigan En spelmans jordafärd En valsmelodi En vänlig grönskas rika dräkt Ett barn är fött på denna dag For He's a Jolly Good Fellow Första maj Glad såsom fågeln Glädjens blomster Gläns över sjö och strand God Save the King Hej dunkom, så länge vi levom Hell dig, du höga Nord Hosianna, Davids son Här är gudagott att vara Härlig är jorden Höj din sång i toner klara I denna ljuva sommartid I en sal på lasarettet I sommarens soliga dagar Internationalen Ja, vi elsker dette landet Jag har hört om en stad Jag kan icke räkna dem alla Jag vet en dejlig rosa Jag väntar... Jul, jul, strålande jul Julvisa i Finnmarken Jungman Jansson Kom du ljuva hjärtevän Kongesangen Kors på Idas grav Kristallen den fina Kungssången Land, du välsignade Limu, limu, lima Lincolnvisan Lofsöngur Mandom, mod och morske män Modersmålets sång Nu grönskar det Nu tändas tusen juleljus Nylänningarnas marsch Nämner du Sverige När juldagsmorgon glimmar O Kriste, du som ljuset är O helga natt O store Gud O tysta ensamhet O, hur härligt majsol ler O, hur saligt att få vandra Omkring tiggarn från Luossa Petter Jönsson Pärleporten Röda stugor tåga vi förbi Sköna maj, välkommen Stilla natt Strövtåg i hembygden Studentsången Stå stark du ljusets riddarvakt Svarta Rudolf Sverige Sverige är mitt allt på jorden Sveriges flagga Så mörk är natten i midvintertid Till min syster Till Österland vill jag fara Tryggare kan ingen vara Tycker du om mig? Under rönn och syrén Uti vår hage Var hälsad, sköna morgonstund Vem kan segla förutan vind? Vi gå över daggstänkta berg Vi sålde våra hemman Vintern rasat Visa vid midsommartid Vår Gud är oss en väldig borg Våren är kommen Vårsång Vårt land Vårvindar friska Ångbåtssång Över fjällarna grå

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.