Nykterhetstest

Om du kan sjunga dessa visor så kan du ta en snaps till.
Helan som halsas Nummervisan Schvåra ord Strax dags Svåra ord

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.