M (LTH)

Maskinsektionen skapades år 1963, två år efter att LTH och Teknologkåren vid LTH grundades. Dock sattes detta i skrift först den 27 maj 1964. Vid utbildningens början tog sektionen in drygt 40 studenter. Med tiden har antalet studenter ökat och därmed kurserna likaså. År 2004 tillkom programmet Teknisk Design, och idag består sektionen av cirka 1000 medlemmar varav över 160 är aktiva inom sektionens olika utskott. Varje år omsätter sektionen över 2 miljoner kronor.
På M Sektionsvisa Supa tills vi stupar Teknologeliten Vi här på M

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.