Lund

Lund är en charmig och levande stad full av kontraster. Bland kullerstenar och korsvirkeshus samsas den medeltida stadskärnan med moderna byggnader och innovationsmiljöer. Anknytningarna till universitetet är många och det stora antalet studenter sätter en tydlig prägel på staden.
Geografivisan Lund Lundagård Lärdomsstaden Låt vårsången jubla Löptur i Lundagård Nanna Ninni Nationernas skånska förbund När jag kissar överallt Se, Bacchus rår Studenternas hus Tuakotteriet Vinvisa konsekvens Vårtsvinet

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.