Konjak

Konjak-ak-ak! Konjak-ak-ak! Konjak-ak-ak-ak-ak!
Cognacen Till Kaffet Vilken konjak

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.