Kalmar nation (Uppsala)

Blå och vit Bort allt vad OD gör En kalmarit Gudarnas dryckesvisa På GH nation The Hedniske Gestrico-Helsingars omwändelse af wälförståndige Calmarienses Vi är alla kalmariter Vårbal Anthem

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.