KTH

Skål kamrater ty livet är glatt!
Blåa ringar FF's paradmarsch Gums visa Jäsa brännvin Kavajvisan Nymblehymnen Ode till flygbensinet Odqvist Osquaruldahymnen T-teknologen Taggig blomma Var Osquar Visa vid torsdagskväll

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.