K (LTH)

Kemi- och Biotekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola, eller K-sektionen som den oftast kallas, bildades år 1965 som sjätte sektion vid LTH. Den är en ideell förening för och av teknologer som studerar Kemiteknik och Bioteknik.
Kemisternas kampvisa

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.