Halloween

Domedag är här igen / och alla gastarna de går igen. / Ormar krälar på ditt golv / nu när klockan slagit tolv
Dance Macabre Någonting Ormar väsa Ruttnande murklor Var ska man vara? Vi äro små spöken

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.