Halland

Detta är Halland Hallandia Halländsk snapsvisa Sill i Halland Vid havets blåa bölja Vinden och vågen har danat vårt Halland Vår kust nu ligger fager

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.