GH

Gästrike-Hälsinge Nation är en av Uppsalas 13 studentnationer. De äldsta skriftliga uppgifterna om Gestrike eller Helsinge nationer – de slogs ihop 1811 – är daterade redan 1646.
Nationssången Om livets korthet Älggasquevisa

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.