Göteborg

Knô daj in fast dôrra é trång...
Halta Lottas krog Johanssons bar Knô daj in Nubbe lella hej!

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.