DISK

Studentkåren för studenter som läser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet.
DISK-sången

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.