Andligt

Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllne bro!
Barnatro Bereden väg för Herran Blott en dag Den blomstertid nu kommer Din klara sol går åter opp Där rosor aldrig dör En vänlig grönskas rika dräkt Ett barn är fött på denna dag Hosianna, Davids son Härlig är jorden I denna ljuva sommartid Jag har hört om en stad Jag kan icke räkna dem alla När juldagsmorgon glimmar O Kriste, du som ljuset är O store Gud O, hur saligt att få vandra Stilla natt Tryggare kan ingen vara Var hälsad, sköna morgonstund Vår Gud är oss en väldig borg

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.