Knalltrall

Melodi: I sommarens soliga dagar
Text: Lars Wennerberg

Stäm nu upp alla lustiga knallar,
så vår allsång i valvena skallar
och minnen så glada framkallar
från Knalledoniens land, vårt land, vårt land.

Med friska tag i festligt lag
vi sjunga ska till ljusan dag,
när här i Lund i vänners rund
vi sluta knallarnas förbund.
Ja, stäm upp alla lustiga knallar
från Knalledoniens land, vårt land, vårt land!

Med livslust ur hjärtat vi sjunga,
och vi glömma all levnadens tunga,
när vi mötas här, gamla och unga,
från Knalledoniens land, vårt land, vårt land.

Med friska tag i festligt lag
vi sjunga ska till ljusan dag,
när här i Lund i vänners rund
vi sluta knallarnas förbund.
Ja, stäm upp alla lustiga knallar
från Knalledoniens land, vårt land, vårt land!

Så må glädjen stå högt här i salen
ifrån starten till sena finalen,
när vi svinga den stolta pokalen,
för Knalledoniens land, vårt land, vårt land,

Med friska tag i festligt lag
vi sjunga ska till ljusan dag,
när här i Lund i vänners rund
vi sluta knallarnas förbund.
Ja, stäm upp alla lustiga knallar
från Knalledoniens land, vårt land, vårt land!

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.