Takk för supen

Takk för supen, sum jag fick!
Dän gikk lustit nidar.
Sätted magen äi gutt skikk,
krupp u allä lidar.
Takk för supen, dän va bra!
Flairä släikä vill ja ha.
Gi mi äin, äin, äin!
Gi mi täu, täu, täu!
Gi mi täu, gi mi tre, gi mi föirä,
ti däss ja far min höirä.

Så livum vör äi samä trou
sum folki äi vår körkä.
U var vör byggar, var vör bour,
så skall uss supen störkä.
Så drikkum vör mä ett friskt mål
alla vakkrä töisars skål.
Skål för dän, dän, dän,
skål för sum, sum, sum,
skål för dän som glassä töimar,
u ingen drupä glöimar!

Efter Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.